Arkiv | februar, 2010

Ga UD lobbyråd for 30.000

18 feb

Utenriksdepartementet ønsker tydeligvis en proffere kommunikasjonsstrategi for å fremme norske interesser i USA – og er villige til å betale for det. I september 2009 inngikk UD en avtale med det Washington D.C-baserte kommunikasjonsfirmaet West Wing Writers.

Rammene for avtalen inkluderer assistanse til norsk UD i USA i forhold til strategisk kommunikasjon, assistanse og omskrivning i forhold til taler og kronikker, og annet publisert materiale av interesse for UD. Det viser offentlige dokumenter i USA.

Og for de som husker tv-serien med samme navn, så består firmaet West Wing Writers av nettopp tidligere taleskrivere for blant annet president Bill Clinton og nåværende visepresident Joe Biden – såkalte West Wing Writers i amerikansk politisk sjargong.

Firmaet jobber med taleskriving for blant annet den britiske statsministeren Gordon Brown, og samarbeider også med dronning Rania av Jordan.

UDs hovedkontakt i firmaet er partner i selskapet, Vinca LaFleur. Hun arbeidet tidligere tett med president Bill Clinton, og har blant annet fått æren for hans kjente tale i Belfast i 1995.

Høsten 2008 deltok hun på Grosvold på NRK sammen med statsminister Jens Stoltenberg. I dette klippet berømmer hun statsministeren for hans taler, og sier han ikke trenger noen gode råd. Hun var da i Norge for å holde foredrag.

Den 19. oktober 2009 mottok hun 5000 dollar (i underkant av 30.000 norske kroner etter dagens kurs) for et halvdagsseminar West Wing holdt for ansatte ved det norske generalkonsulatet i New York, ti dager tidligere.  Se listen over de ansatte ved generalkonsulatet her.

Formålet med seminaret var å gi de ansatte gode råd og teknikker for mest mulig effektiv kommunikasjonsplanlegging rettet mot amerikanske myndigheter og offentlighet.

Ifølge amerikansk offentlighetslov er utenlandske myndigheter og eventuelle amerikanske partnere de har, pliktige til å offentliggjøre hvem de jobber sammen med, hvilke oppdrag som utføres, og hvor mye penger som betales i forbindelse med aktiviteter som kan tenkes å påvirke opinionen.

Reklamer

Bråket om Premier League-avtalen

18 feb

De siste dagene har det vært skrevet mye om at TV2 kjøpte rettighetene til Premier League. Canal+ sier ditt. Agent Rune Hauge sier datt. TV2 sier ditt og datt. Det virker som det tok to dager før en journalist kontaktet primærkilden, nemlig Premier League. Kampanje kostet på seg en telefon eller e-post over Nordsjøen. Kudos til Kampanje selv om det er litt skremmende at man nå begynner å rose journalister som går til primærkilden.

Organisasjoner som arkiverer Internett

16 feb

The International Internet Preservation Consortium er en gruppe med institusjoner som arkiverer nettsider. De fleste av arkivene er søkbare på nett. Andre så må du fysisk møte opp for å søke. Og ja, du gjettet riktig: Det er det franske arkivet du må møte opp i. Surprise.

Her er en liste over medlemsinstitusjonene med lenker til de søkbare arkivene.

Husk at det er en del etterslep og at det er umulig å arkivere alt. Noen av dere er sikkert kjent med Internet Archive, også kjent som The Wayback Machine. Basen er mye brukt og har 400 til 500 henvendelser i sekundet. The Wayback Machine ligger ofte seks måneder etter i tillegg til at de har fjernet sider etter henvendelser fra myndigheter.

Gransker du stiftelser?

15 feb

Fra 1. februar så ble hverdagen litt enklere. Lotteri- og stiftelsestilsynet fører tilsyn med norske stiftelser. Lotteritilsynet har hatt mye god data i Lotteriregisteret i årevis. Stiftelsetilsynet derimot har hengt litt etter. Nå kan du endelig søke fram opplysninger som adresse, styresammensetning, revisor og vedtektene for enkeltstiftelser. Etterhvert skal du kunne søke fram alle opplysninger om stiftelser i Norge. Så da blir det kanskje noen færre turer ned til fylkesmann…

Overvåking av nettsider

15 feb

For de av dere som er lei av å sjekke etter stadige endringer på nettsider så er dette to av de bedre overvåkingstjenestene vi har brukt. Begge tjenestene tilbyr RSS.

WebSite-Watcher koster penger etter en prøveperiode på 30 dager. Prisen varierer fra 29.95 Euro til 9.900 Euro. Ja, du leste riktig. Den billigste versjonen holder fint for de fleste. Dette er programvare som du installerer på PC-en din men det gir deg litt mer avanserte funksjoner som overvåking av zip og exe filer. Som alltid er problemet at kræsjer PC-en din så har du ikke tilgang.

ChangeDetection er gratis men krever at du oppretter en brukerkonto. ChangeDetection er nettbasert og fungerer bra.

Det er også noen add-ons til Firefox som Update Scanner som ser etter endringer men de er ikke like avanserte. Update Scanner fungerer helt fint for veldig enkelt bruk.

LandInfos kildearkiv

10 feb

Hadde kurs i LandInfo i dag og vi må skryte litt av en offentlig enhet som offentliggjør så mye snadder. Noen av rapportene er kanskje for spesielt interesserte men noe sier oss at disse rapportene er en ressurs som blir brukt altfor lite. LandInfo har også samlet mange av sine kilder i dette fantastiske kildearkivet.

En av Kongsbergs beste menn?

8 feb

I helgen protesterte Changemaker mot manglende kontroll på norsk våpeneksport. En sammenstilling i nyhetsmagasinet Ny Tid viste at Kongsberggruppen og Nammo har solgt våpen for 17.1 milliarder siden 2000.

I dag gikk en av støttespillerne for norsk våpeneksport i USA bort. John P. Murtha, kongressrepresentant fra Pennsylvania, døde i dag. Han ble 77 år gammel. Kongsberggruppen holder til i Johnstown, Pennsylvania. Det er ingen tilfeldighet.

Etter at vi skumleste Ny Tid på toget så satte vi av tid til en liten gjennomgang av Nammo og Kongsberggruppens lobbydokumenter i Kongressen. Fra 2000 til 2005 så brukte Nammo 140.000 dollar på lobbyister i USA. Kongsberggruppen har blitt 780.000 dollar «fattigere» fra 2000 til 2009 men sikkert rikere når det gjelder antall kontrakter. Det som hadde vært interessant er å se på mulige økonomiske bidrag fra fagforeninger, ledelse og ansatte hos Kongsberggruppen i USA til Murthas valgkamper opp gjennom årene.

Ser man nærmere på hva andre norske selskaper (hvor staten er involvert) bruker på lobbyvirksomhet i USA så er det overraskende lite. Kanskje legger man litt for stor vekt på regjeringsapparatet? Da har man ihvertfall ikke helt skjønt hvordan Washington fungerer…og så kan man klage så mye man vil på manglende kontrakter fra amerikanske myndigheter. Det er folk som Murtha man må kultivere.

Murtha var den første krigsveteranen fra Vietnam som ble valgt inn i Kongressen.  Han var en av demokratenes viktigste forsvarspolitikere samtidig som han var en av de politikerne som best klarte å øremerke midler  til forsvarsprosjekter og andre offentlige prosjekter til sitt distrikt.

Disse to artiklene fra The New York Times (Nov. 18, 2005 og Okt. 2, 2006) summerer på en god måte opp Murtha og hans politiske karriere.