Tag Archives: utslipp

Utslipp til luft og vann

27 okt

Statens Forurensningstilsyn har mye nyttig informasjon på sine nettsider. Norske utslipp gir deg oversikt over utslipp til luft og vann av landbasert industri, husholdninger, transport  og landbruk. Denne databasen erstatter det som tidligere het Bedriftsspesifikk miljøinformasjon. Aner vi en liten «tabloidisering» av SFT her…Brukervennligheten «skjerpes» også ved at du kan laste ned informasjon til Word eller Excel.

I Norske utslipp ligger det mange gode saker selvom det ser ut til at datagrunnlaget varierer en del. Her får du i tillegg til utslippsdata også mulighet til å sammenligne to og to bedrifter innenfor hver sektor. Databasen gir deg også informasjon om ting som energiforbruk og avfallsmengde. Mer om bakgrunnen samt datagrunnlaget finner du her. Det er verdt å lese siden sektorene har forskjellig rapporteringsgrunnlag. På den samme siden finner du lenker til lignende informasjon i EU og EØS.

Reklamer