Tag Archives: lokal

God sak fra Tønsbergs Blad

18 jan

Tønsbergs Blad undersøker eiendomsmarkedet. Hvem har tjent på BBL-leiligheter bygd for unge i etableringsfasen? Svaret er kanskje ikke så altfor overraskende…Her kan du lese «Toppene tok ungbogevinsten».

Reklamer

Nesodden-ordfører involvert i selskap som ga ulovlig lån

18 sep

De siste dagene har flere medier rapportert om Nesodden-ordfører Christian Hintze Holms (SV) omgåelse av lovverket ved ulovlig å sette opp en carport og en dukkestue på sin eiendom i strandsonen. Først ute med denne saken var lokalavisen Akershus Amtstidende med denne artikkelen.

Flere lokale røster har tatt til orde for at ordføreren bør ta sin hatt og gå.

Firmaet Reiseliv.no (tidligere Polar Reporter AS), der Nesodden-ordføreren har hatt en eierpost på mellom 9 – 18% i tidsrommet 2001 til desember 2007, har i tre påfølgende årsregnskap fra 2005 – 2007 fått påtale fra revisor, fordi firmaet har brutt Aksjelovens §8-7 ved å gi hovedaksjonær et ulovlig lån på kr. 95.640 kroner.

Dette ifølge opplysninger fra Brønnøysundsregistrene, Bizweb og Proff Forvalt.

Strafferammen for brudd på Aksjelovens §8-7 er bøter, eller ved skjerpede omstendigheter fengsel i inntil ett år.

Ifølge revisorfirmaet Hedemarks Revisjonsbyrå var det ulovlige lånet heller ikke innberettet i selskapets årsberetning for 2005. I den samme treårsperioden har selskapet benyttet seg av tre forskjellige revisjonsfirmaer.

screenshot fra Proff Forvalt

screenshot fra Proff Forvalt

I oktober 2006 ble selskapet også advart om tvangssletting fra Brønnøysundregistrene, fordi firmaet ikke hadde noen registrert revisor.