Tag Archives: lobby

Nei til militærleger, ja til Pentagon-lobbying?

20 apr

Aftenposten skrev i forrige uke om at militærleger er uønsket ved universitetsklinikk UNN i Tromsø. En gruppe leger vil ikke «åpne universitetssykehuset for kolleger som er formelt ansatt av Forsvaret og betjener soldater i krig.» Saken har pågått i noen år og nå har ledelsen ved sykehuset i Tromsø gitt opp ser det ut til. Helse Nord har flyttet stillingene til Bodø, og i følge Aftenposten så vurderer Forsvaret å flytte stillingene enda lenger sørover til Ullevål sykehus.

De ti legene ved sykehuset i Tromsø som er i mot dette skriver i et brev fra 2007: «At Fredsuniversitetet i Tromsø med sin universitetsklinikk UNN skal være leverandør av militært helsepersonell til militære operasjoner i krigs- og konfliktområder ledet av USA, er etter vår mening politisk uakseptabelt og uetisk.» Aftenposten lenker til brevet som kan leses i sin helhet hos NRK.

Ti år tilbake i tid. I 1999 hyret universitetssykehuset i Tromsø inn American Defense International Inc, et konsulent- og lobbyfirma i Washington, D.C. I følge dokumenter fra American Defense International fikk selskapet opp i mot 1 million kroner fra universitetssykehuset i Tromsø i 1999 og 2000 for å påvirke beslutningsprosessen rundt telemedisin i Kongressen og Pentagon. ADI jobbet spesifikt opp mot budsjett- og lovforslag i Kongressen ved å møte politikere. Selskapet hadde også møter med representanter fra Pentagon.

Reklamer

Ga UD lobbyråd for 30.000

18 feb

Utenriksdepartementet ønsker tydeligvis en proffere kommunikasjonsstrategi for å fremme norske interesser i USA – og er villige til å betale for det. I september 2009 inngikk UD en avtale med det Washington D.C-baserte kommunikasjonsfirmaet West Wing Writers.

Rammene for avtalen inkluderer assistanse til norsk UD i USA i forhold til strategisk kommunikasjon, assistanse og omskrivning i forhold til taler og kronikker, og annet publisert materiale av interesse for UD. Det viser offentlige dokumenter i USA.

Og for de som husker tv-serien med samme navn, så består firmaet West Wing Writers av nettopp tidligere taleskrivere for blant annet president Bill Clinton og nåværende visepresident Joe Biden – såkalte West Wing Writers i amerikansk politisk sjargong.

Firmaet jobber med taleskriving for blant annet den britiske statsministeren Gordon Brown, og samarbeider også med dronning Rania av Jordan.

UDs hovedkontakt i firmaet er partner i selskapet, Vinca LaFleur. Hun arbeidet tidligere tett med president Bill Clinton, og har blant annet fått æren for hans kjente tale i Belfast i 1995.

Høsten 2008 deltok hun på Grosvold på NRK sammen med statsminister Jens Stoltenberg. I dette klippet berømmer hun statsministeren for hans taler, og sier han ikke trenger noen gode råd. Hun var da i Norge for å holde foredrag.

Den 19. oktober 2009 mottok hun 5000 dollar (i underkant av 30.000 norske kroner etter dagens kurs) for et halvdagsseminar West Wing holdt for ansatte ved det norske generalkonsulatet i New York, ti dager tidligere.  Se listen over de ansatte ved generalkonsulatet her.

Formålet med seminaret var å gi de ansatte gode råd og teknikker for mest mulig effektiv kommunikasjonsplanlegging rettet mot amerikanske myndigheter og offentlighet.

Ifølge amerikansk offentlighetslov er utenlandske myndigheter og eventuelle amerikanske partnere de har, pliktige til å offentliggjøre hvem de jobber sammen med, hvilke oppdrag som utføres, og hvor mye penger som betales i forbindelse med aktiviteter som kan tenkes å påvirke opinionen.

En av Kongsbergs beste menn?

8 feb

I helgen protesterte Changemaker mot manglende kontroll på norsk våpeneksport. En sammenstilling i nyhetsmagasinet Ny Tid viste at Kongsberggruppen og Nammo har solgt våpen for 17.1 milliarder siden 2000.

I dag gikk en av støttespillerne for norsk våpeneksport i USA bort. John P. Murtha, kongressrepresentant fra Pennsylvania, døde i dag. Han ble 77 år gammel. Kongsberggruppen holder til i Johnstown, Pennsylvania. Det er ingen tilfeldighet.

Etter at vi skumleste Ny Tid på toget så satte vi av tid til en liten gjennomgang av Nammo og Kongsberggruppens lobbydokumenter i Kongressen. Fra 2000 til 2005 så brukte Nammo 140.000 dollar på lobbyister i USA. Kongsberggruppen har blitt 780.000 dollar «fattigere» fra 2000 til 2009 men sikkert rikere når det gjelder antall kontrakter. Det som hadde vært interessant er å se på mulige økonomiske bidrag fra fagforeninger, ledelse og ansatte hos Kongsberggruppen i USA til Murthas valgkamper opp gjennom årene.

Ser man nærmere på hva andre norske selskaper (hvor staten er involvert) bruker på lobbyvirksomhet i USA så er det overraskende lite. Kanskje legger man litt for stor vekt på regjeringsapparatet? Da har man ihvertfall ikke helt skjønt hvordan Washington fungerer…og så kan man klage så mye man vil på manglende kontrakter fra amerikanske myndigheter. Det er folk som Murtha man må kultivere.

Murtha var den første krigsveteranen fra Vietnam som ble valgt inn i Kongressen.  Han var en av demokratenes viktigste forsvarspolitikere samtidig som han var en av de politikerne som best klarte å øremerke midler  til forsvarsprosjekter og andre offentlige prosjekter til sitt distrikt.

Disse to artiklene fra The New York Times (Nov. 18, 2005 og Okt. 2, 2006) summerer på en god måte opp Murtha og hans politiske karriere.