Tag Archives: jersey

Skatteparadiset Jersey

19 sep

Vi er ferdige med den andre samlingen av kurset Følg Pengene. Etter en uke i Fredrikstad på vårparten med fokus på verktøy så var deltakerne nå i London. I løpet av et par dager fikk man tilgang til foretaksregisteret Companies House og en innføring i hvordan man leser regnskap. De to siste dagene ble tilbrakt på Jersey slik at deltakerne fikk en innføring i hvordan et skatteparadis fungerer (eller ikke fungerer).

Forskjellen mellom det Jersey Financial Services Commission kaller konfidensiell informasjon og det vi andre kaller hemmelig er litt vanskelig for de fleste av oss å se. Representanter for JFSC ga deltakerne en innføring i organisasjonens oppbyggning og hvordan foretak eller enkeltpersoner etablerer seg på Jersey. Deltakerne fikk også mulighet til å søke i foretaksregisteret. For noen journalister så var det en gledelig overraskelse at man faktisk fikk med seg nyttig informasjon om norske selskaper og personer som har etablert seg på Jersey hjem i kofferten.

JFSC var også veldig stolte av at International Monetary Fund roser Jersey opp i skyene i sin siste rapport. Utgivelsen skjedde under vårt besøk. IMF gir Jersey bedre skussmål enn flere EU og G20 land og plasserte den lille øya blant de beste i klassen når det gjelder kampen mot hvitvasking. Andre er ikke helt enige i den plasseringen.

-André

Reklamer